Om undersøgelsen

Kantar Medias radiomålinger gennemføres for de største radio-stationer i Danmark. Danskernes radiolytning måles løbende i en kombination af en elektronisk måling, Kantar Medias Radiopanel, samt en telefonbaseret måling, Kantar Medias Lokalradio Index.

Lytningen af de landsdækkende stationer i Kantar Medias Radiopanel måles på minut-, program- og spotniveau. Lytningen registreres automatisk hos medlemmerne af Radiopanelet gennem elektroniske målere, der opfanger et ikke hørbart signal. Signalet udsendes af de radiostationer, der deltager i Radio-undersøgelsen.

Gallup Lokalradio Index måler lytningen for lokalradiostationerne i Danmark og indsamles ved hjælp af telefoninterviews. Lytningen registreres på kvarters niveau og indeholder informationer om danskernes radiolytning i går, nedbrudt på tidspunkter, steder og radiostationer.

Resultaterne bruges hver dag i planlægningen og udformningen af et bedre programtilbud. Undersøgelsen er også et vigtigt beslutningsgrundlag for erhvervslivet, mediebureauer, forskere og den offentlige forvaltning.

Radiopanelet

Kantar Medias Radiopanel er en gruppe husstande, som er tilfældigt udvalgt til at repræsentere alle husstande i Danmark. Ved hjælp af moderne, elektronisk måleudstyr registreres hvilke radio-kanaler hver person i disse husstande hører.

Hver person i husstanden på 12 år eller ældre modtager et radio-meter, som skal bæres hele dagen. Det ligner et fittness ur og bæres om håndleddet. Radio-meteret opfanger et lydløst signal som radio-kanalerne sender ud sammen med sendingerne. På denne vis får vi at vide, hvor meget et panelmedlem har båret radio-meteret, og dagens optjente point beregnes automatisk. Radio-meteret registrerer ikke stemmer, telefonsamtaler eller andre lyde.

Radio-meteret sender data over mobilnettet til Kantar Media og data danner et totalbillede af, hvad der er lyttet til på radioen i Danmark det sidste døgn, og dermed beregnes lyttertal for hele befolkningen allerede dagen efter.

Som medlem i Kantar Medias Radiopanel, kan du være tryg ved at vi behandler dine oplysninger fortroligt, og forsikrer at vi ikke udleverer personlige oplysninger. Vi rapporterer resultaterne af vores fælles indsats i anonymiseret form uden informationer, der kan føres tilbage til enkeltpersoner. Resultaterne skabes ved at koble din lytning med dine baggrundsinformationer fra et årligt spørgeskema (f.eks. køn, alder, indkomstgruppe, bopælskommune og lignende), hvilket giver os et billede af hvilke radio-programmer og kanaler, der er mest populære i forskellige befolkningsgrupper (f.eks. blandt kvinder og mænd). Dine personlige oplysninger opbevares kun så længe du er medlem af panelet, hvorefter koblingen mellem de personlige informationer og din lytning slettes.

Paneladministrationen

Kantar Gallups Seer- og lytterpaneler

88 19 09 09