Medlem af Kantar Medias Radiopanel

Som medlem af Kantar Medias Radiopanel bliver dine data behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik (se link øverst på denne side).

Nedenfor uddyber vi i forhold til vores privatlivspolitik, hvordan vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med Lytterundersøgelsen og dit medlemskab af Kantar Medias Radiopanel.

Indsamling af oplysninger

Kantar Media indsamler data fra alle paneldeltagere for dagligt at kunne beregne de daglige lyttertal til vores kunder. Dette involverer at bære et radio-meter dagligt og dermed en registrering af lytning til de radiostationer som måles i undersøgelsen. Derudover gemmer vi naturligvis oplysninger til brug i paneladministrationen.

Oplysningerne omkring radiolytning indsamles ved at radio-meteret opfanger et lydløst signal som radiokanalerne sender ud sammen med radiosignalet. På denne vis får vi at vide, hvor meget et panelmedlem har båret radio-meteret, samt hvilken radiostation der blev lyttet til. Samlet set giver alle radiopanelisternes lytning et samlet billede af al lytning i Danmark. Da medlemmerne i panelerne er udvalgt til at være repræsentative for hele Danmarks befolkning, kan vi derved beregne lyttertallene for de enkelte radiostationer i hele landet.

Vi indsamler både personoplysninger og ikke-personlige oplysninger fra dig, som beskrevet nedenfor. (Personoplysninger eller personlig information, betyder enhver oplysning om en person som kan identificere denne person. Det inkluderer ikke oplysninger hvor identiteten er blevet fjernet (anonymiserede oplysninger)). Vi indsamler, benytter og gemmer følgende forskellige typer af personoplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger blandt andet postadresse, e-mailadresse og telefonnumre.
  • Personinformationer som navn, fødselsdato og lign. på alle i husstanden
  • Baggrundsinformationer som uddannelsesbaggrund, erhverv, indtægt, forbrugsmønster og interesser indsamlet i det årlige spørgeskema registreres og benyttes i forbindelse med analyse og segmentering
  • Information formidlet i tidligere kommunikation mellem dig som panelist og Kantar Media arkiveres for at kunne sikre en effektiv og personlig relation
  • Radio-meteret registrerer udsendte radiosignaler fra kodede radiostationer og registrerer ikke andet opfanget lyd
  • Ved installation af den tilsendte hjemmeindikator registreres det hvorvidt du inden for eller uden for indikatorens rækkevidde

Vi indsamler ikke særligt følsomme personoplysninger om dig (herunder oplysninger om din race eller etnicitet, religiøse overbevisninger og lign.). Som paneldeltager giver du Kantar Media lov til at gemme dine kontaktoplysninger og svar, mens du med i panelet. Når du melder dig ud af panelet, anonymiseres personhenførbare informationer inden for 30 dage efter vi har modtaget udstyret retur.

For alle øvrige forhold henviser vi til vores privatlivspolitik

Kontaktoplysninger

Henvendelse vedrørende support af medlemskab af Kantar Medias Radiopanel: radiopanel@kantargallup.dk

Henvendelse vedrørende persondatahåndtering: gdpr@kantargallup.dk

Kantar Media
Rådhuspladsen 45
1550 København V

Paneladministrationen

Kantar Gallups Seer- og lytterpaneler

88 19 09 09